Short Film Long Impact

SIKÇA SORULAN SORULAR


Yarışmanın teması nedir? Film ne anlatmalı?

6.Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın teması “Yeni Dünyada Yeni Meslekler” olarak belirlenmiştir.


Yönetmeliğe nereden ulaşabilirim?

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın yönetmeliğine www.kisafilmuzunetki.org adresindeki yönetmelik kısmından ulaşabilirsiniz.


Son başvuru tarihi nedir?

Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021 Cuma günüdür. Başvuruların en geç mesai saati bitimi olan 17:30’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.


Başvuru formuna nereden ulaşabilirim?

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması başvuru formuna; www.kisafilmuzunetki.org adresinden ulaşabilirsiniz.


Yarışma için iletişim adresi nedir?

[email protected]


Yarışmaya katılım ücretli midir?

Yarışmaya katılım ücretsizdir.


Yarışmaya katılmak için yaş sınırlaması var mıdır?

Yarışmaya katılmak için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.


Yarışmaya animasyon veya stop-motion filmlerle katılabilir miyim?

Katılabilirsiniz.


Başka bir yarışmaya katılmış/ödül almış olan bir filmle başvuru yapabilir miyim?

Başvuru yapan filmlerin daha önce hiçbir yerde gösterilmemiş olması ve ödül almamış olması gerekmektedir.


Uzun metraj bir filmim var. Yarışmaya başvuru yapabilir miyim?

Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekmektedir.


Yarışmaya birden fazla filmle katılmak mümkün mü?

Yarışmaya birden fazla filmle katılabilirsiniz. Bu durumda her bir başvuru için ayrı form doldurulmalıdır.


Temaya bağlı kalarak daha önce yapmış olduğum filmi yollayabilir miyim?

Başvuru yapan filmlerin daha önce hiçbir yerde gösterilmemiş olması ve ödül almamış olması gerekmektedir.


Başvuru formuna filmimi hangi yolla eklemeliyim?

Filmler, Vimeo’dan şifreli ya da YouTube’a liste dışı olarak yüklenen link ile www.kisafilmuzunetki.org adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır. (For-matlar: .MP(E)G/ .AVI / .VOB / .MOV / .MP4 / .M4V, vb.)

Vimeo için:

Filmler Vimeo'ya yüklendikten sonra "Privacy" sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir. Belirlenen şifre de www.kisafilmuzunetki.org adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.

YouTube için:

Videonuzu yükledikten sonra “Görünürlük” sekmesinden “Liste dışı” ayarı seçilmelidir. Böylelikle filme sadece link üzerinden ulaşılabilir hale gelecektir.


Filmin uzunluğu ne kadar olmalı?

Başvurusu yapılan filmin uzunluğu jenerik de dahil olmak üzere 5 dakikayı geçmemelidir.


Filmin uzunluğu en az ne kadar olmalı?

Başvuru yapılan filmin süresi için belirlenmiş bir alt sınır yoktur.


Filmdeki Türkçe ve İngilizce altyazılar nasıl olmalıdır?

Türkçe altyazılar beyaz renkte, İngilizce altyazılar ise sarı renkte (kullanılması gereken sarı rengin kodu #F9d658) olmalıdır. Görüntüye uygulanacak olan altyazı Arial font, 48 punto ve altyazının altına uygulanacak bant da %75 transparanlıkta olmalıdır. Bir satırda boşluklar hariç en fazla 40 karakter olmalı ve altyazılar Türkçe için bir, İngilizce için bir satır olmak üzere en fazla iki satırdan oluşmalıdır.


Filmimde konuşma dilinde, Türkçeden başka bir dil kullanılabilir mi?

Teknik şartlarda belirtilen altyazı kurallarına uyulduğu sürece kullanılabilir.


Filmde kullandığım müziklerin telif hakkı olmak zorunda mı?

Başvuran kişi, filmin telif hakları konusunda sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerde özgün olmayan görüntü, metin, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.


Filmimde oynayacak olan çocuk oyuncuların velilerinden herhangi bir belge almalı mıyım?

18 yaş altındaki oyuncular ile çalışırken uyulması gereken kanunların yerine getirilmesi tamamen eser sahibinin sorumluluğundadır. [email protected] 'dan bize ulaşarak muvafakatname örneği talebinde bulunabilirsiniz.


Projem Türkiye’de geçiyor ancak projenin yapımcısı/yönetmeni olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. Başvurabilir miyim?

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.


Yapımcı veya yönetmeninin sadece biri Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, diğeri ise yabancı uyruklu ise yarışmaya başvuru yapılabilir mi?

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.


Başvuran filmler arasında filmin birden fazla yönetmeni olabilir mi?

Evet.


Başvuran filmler arasında aynı filmin birden fazla yapımcısı olabilir mi?

Evet.


Başvuru ve Değerlendirme ile ilgili önemli tarihler nedir?

Proje başvuruları, 12 Temmuz 2021 Pazartesi – 19 Kasım 2021 Cuma tarihleri arasında yapılmalıdır. Finale kalan projeler 20 Aralık 2021 Pazartesi tarihinde açıklanacaktır. Jürinin değerlendirmesi sonucu kazanan üç proje Sabancı Vakfı tarafından 12 Ocak 2022 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacaktır.


Filmde marka kullanımının bir sınırlaması var mıdır? Filmimin değerlendirilmeye alınma sürecini etkiler mi?

Filminizde kullandığınız ürünün markasının görünmemesi, ürüne filminiz içerisinde atfettiğiniz anlam olumlu bile olsa, sizi ileride markayla ilgili karşılaşabileceğiniz hukuki süreçlerden koruyacaktır. Ancak Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmasının, markası açıkça görünen ürünün filminiz içerisinde yer alması konusunda, ürünün kullanımı ya da kullanılmaması açıkça teşvik edilmediği sürece, herhangi bir sınırlaması yoktur. Filminizin değerlendirmeye alınma sürecini etkilemez.


Başvuru sürecinde filmimden görüntüleri / filmimin fragmanını sosyal medya hesaplarımda paylaşabilir miyim?

Hayır. Başvuran filmlerin sahipleri finale kalan eserler açıklanana kadar filmlerine ait herhangi bir görüntü veya görseli paylaşamazlar. Finale kalan eserlerin sahipleri ise Yarışma sonuçlanana kadar filmleriyle ilgili Yarışmanın resmi mecralarında yayınlanan görselleri haricinde herhangi bir görsel paylaşamaz.


Başvuruyu yaptıktan sonra değerlendirme ve ödül süreci nasıl olacak?

Ön jüri, başvuruların tamamlandığı 19 Kasım 2021 tarihinden 20 Aralık 2021 tarihine kadar tüm projeleri değerlendirecek ve finale kalan projeleri belirleyecektir. Finale kalan projeler 20 Aralık 2021 tarihinde açıklanacaktır. Jürinin değerlendirmesi sonucu, kazanan 3 proje Sabancı Vakfı tarafından 12 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacaktır.


Ön jüri kimlerden oluşuyor?

Sanat Yönetmeninin de dahil olduğu, sinema veya Yarışmanın “tema”sı konusunda uzman 3 kişiden oluşan Ön Jüri, Sabancı Vakfı tarafından belirlenir.


Jüri kimlerden oluşuyor?

Sabancı Vakfı tarafından seçilen jüri, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış̧, sinema veya Yarışmanın “tema”sı konusunda uzman beş kişiden oluşur.


Danışma Kurulu kimlerden oluşuyor?

Sabancı Vakfı tarafından belirlenen Danışma Kurulu; ulusal veya uluslararası alanda tanınmış, sinema veya Yarışmanın “tema”sı konusunda uzman 5 kişiden oluşur.


Finale kalan eserler açıklandıktan sonra, finalist değilsem, filmimi başka festivallere / platformlara gönderebilir miyim?

Evet.


Ödüller nedir?

Jüri tarafından belirlenen projelere birincilik ödülü olarak 25.000 TL, ikincilik ödülü olarak 20.000 TL ve üçüncülük ödülü olarak 15.000 TL verilecektir.


Para ödülü kime, ne zaman ve hangi yolla ödenecek?

Ödüller, Sabancı Vakfı tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde, seçilen eserlerin yönetmenlerine kazandıkları ödül tutarında düzenlenmiş çekler şeklinde verilir. Yönetmenin T.C. vatandaşı olmaması durumunda ödül, eserin T.C. vatandaşı olan yapımcısına verilir.


Finale kalan filmler hangi formatta ve nereye gönderilmeli?

Finale kalan eserler, kayıt-tescil belgelerini, gösterim kopyalarını USB ile Full HD kalitede bir adet İngilizce ve Türkçe altyazılı, bir adet altyazısız kopyasını, .MOV veya .MP4 formatında 3 Ocak 2022 tarihine kadar ZeynoFilm, Sadi Konuralp Caddesi, İKSV Binası No:2 Beyoğlu/İstanbul adresine ulaştırmakla yükümlüdür. Ulaştırılan USB Flash Disklerin iadesi yapılmaz.


Filmim finalist olarak seçildikten sonra gösterim kopyasını hangi tarihe kadar göndermem gerekiyor?

Gösterim kopyaları 3 Ocak 2022 tarihinde saat 17:30’a kadar teslim edilmelidir.


Filmimi BLU-RAY DISC ya da DVD ile teslim edebilir miyim?

Filmler yalnızca USB Flash Disk ile teslim edilmelidir.


Ödül alan eserler için istenen kayıt tescil belgesi ile ilgili bilgilere nereden ulaşabilirim?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü internet sitesi http://www.telifhaklari.gov.tr/Kayit-Tescil üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.


Ödül alan eserler için istenen kayıt tescil belgesi için hangi kayıt-tescil türüne başvuruda bulunmalıyım?

Ödül alan eserlerin Zorunlu Kayıt-Tescil belgesinin olması gerekmektedir.Apply Now